TpT. DSB post- og rejsegodsvogne 1945-1969

550,00DKK  Incl. VAT
( 440,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping

TpT. DSB post- og rejsegodsvogne 1945-1969

Model: WSHOP-16803
Availability: Only 4 item(s) left in stock

TpT. DSB post- og rejsegodsvogne 1945-1969

 

Dette er 4. bind i TpTs serie om DSBs rullende materiel i hhv. årene 1945-1965 og 1945-1969.

 

Bogen er udformet  magen til de første bind i serien, dvs. med tekst, sjældne fotos og skalategninger i 1:87 af vore bedste tegnere. I visse tilfælde er benyttet skitser fra DSBs fortegnelser over driftsmateriellet (DRM I).

 

Postvognene var i 150 år arbejdsplads for mange mennesker, og indretningen med borde, taburetter, pakrum m.v. beskrives derfor grundigt.

 

Brugen af de enkelte postvogne var vigtig, så bogen indeholder mange eksempler på oprangeringer, postvognsløb og forklaring på bl.a. begrebet togposter. Ved flere af omtalerne er også tabeller med vognenes tekniske data og skæbne medtaget.

 

Af historiske grunde er tiden fra de første anskaffelser af post- og rejsegodsvogne beskrevet i de indledende afsnit, således at man får et overblik over tidligere tiders postbefordring og brugen af materiellet indtil 1945. Derefter er vognene omtalt i alfabetisk rækkefølge.

 

Læs også projektet omkring motorpostvognen, som desværre ikke blev til noget.

Også den alle steder værende rejsegodsvogn litra E, der fulgte med næsten alle datidens persontog, er grundigt omtalt med tekst, fotos og tegninger.

 

En bog for alle der interesserer sig for danske jernbaner...

176 sider.