Rimbo Grande DVD RGM014. SJ frakter allt. 4.

200,00DKK  Incl. VAT
( 160,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Out of stock
Order not possible!
SJ fraktar allt del 4 Denna DVD består av sju olika filmer. I första delen av filmen "Rationella transporter" ges exempel på hur järnvägens kunder kunde använda vagnbjörnar för att även icke järnvägsanslutna avsändare eller mottagare skulle kunna använda järnvägen för sina transporter. I den andra delen av filmen visas hur "storbehållare" användes för att lösa olika transportbehov. Dessa var om möjligt ännu smidigare att transportera utanför järnvägsspårens räckvidd. Därefter kommer ytterligare några korta filmer om användning av vagnbjörnar, där den sista "Lok i mejeri" visar återtransporten av SJ Ka6 1352 fd MTJ 6 fd MVJ 7 från ett mejeri där loket använts. Denna ingår delvis även i den första filmen. Även i samband med "Kalmarutställningen 1955" användes vagnbjörnar för att transportera en modern stålpersonvagn till utställningsområdet. På utställningen visades också användning av storbehållare. I filmen "Rullande emballage" beskrivs olika transportlösningar med hjälp av småbehållare på hjul. Speltid 49 minuter svart/vit respektive färg med ljud.