Rimbo Grande DVD RGM012. SJ frakter allt. 3.

156,00DKK  Incl. VAT
( 124,80DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Out of stock
Order not possible!
SJ fraktar allt del 3 - Styckegodshantering Denna DVD innehåller en film som spelades in av SJ som undervisningsfilm under första halvan av 1940-talet, och visar hur man skulle hantera styckegods både praktiskt och pappersmässigt. Vi får följa hela processen från det att en godskund gör i ordning sina kollin till dess att det är dags att lämna ut dem till mottagaren. Däremellan körs godset från avsändaren till SJ godsmagasin varefter det tas emot på föreskrivet sätt. Vi får se hur man kärrar gods och därefter även lastning och stuvning enligt ”Godstrafikförordningen”. Godset lastades i ”stationsvagnar”, ”omlastningsvagnar”, ”kursvagnar” och ”isolervagnar” för vidare befordran till sina bestämmelseorter. Skillnaden mellan dessa vagntyper får vi lära oss i filmen. Kompletterande bil- och busstransporter kunde i vissa fall erfordras för att godset skulle nå adressaten. Detta både genom SJ:s egen bil- och busstrafik samt med hjälp av lokala godsentreprenörer. Godshandlingarnas befordring skedde naturligtvis också med tåg och alla involverade hade och kunde sina roller. Trots detta förekom det att man både fick gods över och att gods försvann. Då trädde SJ:s reklammationskontor in. Det mesta är troligen filmat kring godsmagasinet vid Stockholm Norra men även några andra miljöer går att identifiera. Speltid 59 minuter svart/vit med ljud.