By: DJK

DJK. Aalborg-Hvalpsund Jernbane.

439,00DKK  Incl. VAT
( 351,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left in stock
Aalborg-Hvalpsund Jernbane af Hans Jørn Fredberg og Poul Thor Hansen. 276 sider med ca. 250 billeder i sort/hvid og farve. Format 23 x 24 cm, stift bind. Udgivet i 2009 af Dansk Jernbane-Klub nr. 58. Udkommer 16. februar 2009 Her er den komplette bog om en af Aalborg-privatbanerne, nemlig Aalborg-Hvalpsund Jernbane, der blev nedlagt i 1969. Med åbningen af statsbanen Hobro-Løgstør i 1893 følte Aalborg sine interesser trådt for nær, hvilket førte til planer om en bane gennem byens sydvestlige opland. Resultatet blev Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane, åbnet i 1899, som var den første privatbane, der forbandt to landstationer på statsbanenettet. Med datidens sparsomme toggang gav det anledning til meget besvær med at opnå bare nogenlunde tilfredsstillende tilslutninger på overgangsstationerne. Banen havde egen station i Aars, der dog var underlagt stationsforstanderen på statsbanestationen. Den ordning fandt driftsbestyreren for dyr, og banen overtog i 1902 selv driften af privatbanestationen. I 1910 blev banen forlænget til Hvalpsund og fik fuld optagelse på statsbanestationen i Aars. I 1927 blev jernbanefærgeoverfarten Hvalpsund-Sundsøre oprettet. Banen var den eneste privatbane, der drev en jernbanefærge og som biting også en fiskerihavn. Banen havde en forholdsvis beskeden persontrafik, men var ikke desto mindre af stor betydning for det tyndt befolkede opland. Godstrafikken var noget bedre og navnlig for Nibe havde banen stor betydning. Bogen gennemgår banens forhistorie og anlæg samt den daglige drift. Der er afsnit om driftsmateriellet og om driftsfællesskabet med de andre Aalborgbaner, herunder maskinløbsplaner. Sporplaner over stationerne mangler heller ikke - og bogen indeholder et afsnit om personlige oplevelser, herunder en spændende beretning fra den kaptajn, der sejlede færgen over Atlanterhavet til Caribien.