Klein Modellbahn 3621. DB SSkm 49 970 925. Flad godsvogn.

325,00DKK  Incl. VAT
( 260,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Klein Modellbahn 3621. DB SSkm 49 970 925. Flad godsvogn.
Availability: Only 1 item(s) left in stock

DB SSkm 49 970 925. Epoke III. Flad godsvogn.