An. Bane Bøger. S-Banen 1934-2009.

385,00DKK  Incl. VAT
( 308,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping

An. Bane Bøger. S-Banen 1934-2009.

Model: WSHOP-16094
Availability: Only 1 item(s) left

S-banen 1934-2009 Af Morten Flindt Larsen og John Poulsen Format 23 x 24 cm, over 360 sider, 800 ill., primært i farver. Udgivet af bane bøger 2009. I 1934 kørte de første S-tog i København, og S-banen kan således nu fejre 75 års jubilæum. Med hurtig rejsehastighed og intensiv 20-minutters drift betød S-togene en markant ændring af jernbanens rolle i storbyens liv. Baggrunden for elektrificeringen var oprindeligt den store udflugtstrafik til skov og strand, men omkring S-bane-stationerne i omegnen opstod nye forstadssamfund, hvor en stor del af beboerne dagligt benytter S-toget. S-banens rolle blev så væsentlig i hele regionens udvikling, at det er de anlagte eller planlagte S-bane-linjer, som er "knoglerne" i den berømte "Fingerplan", som i stadigt revideret form frem til i dag har været styrende for den overordnede planlægning i regionen. Med 90 stationer, godt 170 km dobbeltsporet strækning, 1.200 tog og langt over 300.000 passagerer pr. døgn, spiller S-banen en særdeles vigtig rolle som "Byens Puls". Og pulsen slår stærkt - på de tættest trafikerede strækningsafsnit er der i myldretiden kun 2 min. mellem togene! For generationer har S-banen sørget for den daglige befordring mellem hjem og uddannelse eller arbejde, stået for sommerudflugten til skov og strand og været den (rimeligt) sikre befordring hjem til forstæderne efter en måske lidt for munter aften i byen. S-toget fylder meget i storkøbenhavnernes liv. Arbejder man eksempelvis i 220 dage om året fra man er 28 år til man fylder 65, og bor man f.eks. i Albertslund og pendler til Nørreport, vil man igennem et arbejdsliv tilbringe sammenlagt 271 dage - eller 3/4 år - i S-toget! Bogen skildrer både planlægningen og anlægget af S-banerne fra starten i 1934 til de nyeste anlæg på Ringbanen. Alle strækningerne og deres stationer er beskrevet indgående, ligesom planlagte, men aldrig fuldførte S-baner er med. Udviklingen af linjenet og køreplan gennemgås med instruktive kort, ligesom billetter og takster er beskrevet. I kapitlet om S-togsrejsen før og nu fortælles bl.a. om billetter og takster, billetkontrol, rejsegods- og postbefordring med S-tog og meget mere! Et sidste kapitel er viet til de tekniske aspekter som strømforsyning og sikringsanlæg, samt ikke mindst S-banens rullende materiel og dets udvikling fra "de brune S-tog" der kom i 1934, over "de røde" fra omkring 1970 og de fåtallige 3.generationstog, frem til de moderne tog af i dag. Antikvarisk. 2. hand. Som ny.