An. Bane Bøger. Roer på skinner.

295,00DKK  Incl. VAT
( 236,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping

An. Bane Bøger. Roer på skinner.

Model: WSHOP-16631
Availability: Only 1 item(s) left

Roer på skinner - Jernbanens rolle i dansk sukkerproduktion Af: John Poulsen, Morten Flindt Larsen og Per Topp Nielsen 264 sider, ca. 600 ill., heraf mange i farver, stift bind. Stort format: 24,5 x 23 cm. Forlaget bane bøger 2008. Det største private baneselskab, som har eksisteret i Danmark var roebanerne. Under A/S De danske Sukkerfabrikker (DdS) var der i 1941 på Lolland, Vestsjælland og Vestfyn over 600 km smalsporsbaner, der trafikeredes af omkring 50 damp- og motorlokomotiver og mere end 3200 vogne! I roekampagnens rundt regnet tre måneder transporterede de over en million tons roer og affaldsprodukter. Det skal ses i forhold til at landets dengang talrige privatbaner tilsammen på tre måneder af året kun befordrede dobbelt så meget gods, og at ?storebroderen? DSB på tre måneder kun transporterede syv gange så meget. Det var således imponerende transportpræstationer, som udførtes af de smalsporede roebaner. Desuden var roer en vigtig transportartikel for en hel del af landets almindelige jernbaner, ja for nogle privatbaner udgjorde roer og roeaffald over halvdelen af årets samlede godsmængde! Den opblomstring som dansk sukkerindustri oplevede i 1890-1910 var baseret på sukkerroer. Da sukkerroers sukkerindhold langsomt falder efter optagningen af roen, forudsætter en effektiv sukkerproduktion at roerne kommer frem til sukkerfabrikkerne så hurtigt som muligt. Roerne kan således ikke oplagres som f.eks. kartofler. Derfor viste jernbaner sig at være en nødvendig forudsætning for at dansk sukkerproduktion kunne få så stort et omfang. De første nedlæggelser af små roebaner skete i 1930erne, og konkurrencen fra landevejstransporten satte for alvor ind i 1950erne. Roetransporterne ad jernbanerne forsvandt i det store hele sammen med de store roebanesystemer i perioden 1959-1967. Denne store bog giver en fyldig skildring af trafikken med roer og sukker til raffinering. Roebanernes historie, strækninger, driftsform og materiel er beskrevet fyldigt og med et væld af illustrationer. Hver eneste fabrik og saftstation og deres banenet er behandlet ? inkl. 1: 100.000 kort i farver med roebanerne. Dertil kommer at samtlige privatbaneog DSB-banestrækninger med roetransporter af betydning er behandlet, og endelig er jernbanetrafik i forbindelse sukkerraffinaderier og cikorietørrerier (til produktion af kaffeerstatning) også med. Bemærk sideantallet! Takket være tilskud fra fonde er det lykkedes os at holde bogens pris på et fornuftigt niveau. Antikvarisk.