Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939 Redigeret og kommenteret af Morten Flindt Larsen bb 2006, 80 sider i stort format (30 x 24,5 cm), 110 store ill., stift omslag. Er du til det store overblik, og har du sans for detaljen, er denne spændende bog med nye vinkler på dansk jernbanehistorie lig ...more
279,20DKK  Incl. VAT
( 279,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Hilsen fra Jernbanen - Banernes postkortmotiver dengang og nu af Kurt D. Jensen og Morten Flindt Larsen, 128 sider, ca. 250 ill. September 2007. Pris kr. 299,- bestnr. 0300 Færdes man omkring de tilbageværende danske jernbaner, kan det ofte være svært at danne sig et indtryk af de seneste 100 år ...more
239,20DKK  Incl. VAT
( 239,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Af: Vigand Rasmussen 108 sider, format 23 x 24,5 cm, ca. 250 ill., stift omslag. Udgivet af bane bøger. Pris kr. 269,- bestnr. 0293 Der er ingen tvivl om, at de godt hundrede jernbaneentusiaster, som den 14. januar 1962 deltog i Dansk Jernbane Klubs udflugt på Horsens Vestbaner ikke lige med det ...more
215,20DKK  Incl. VAT
( 215,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Tog mod Gedser Perron 1! - og andre reportager fra DSB 1938-1961 Redigeret af Morten Flindt Larsen 84 sider i stort format, ca. 125 fotos. I dette nye bind med reportager og interviews sætter vi fokus på en række DSB-arbejdspladser og -miljøer i etatens sidste store glansperiode. Et af bogens te ...more
239,20DKK  Incl. VAT
( 239,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 3 item(s) left
af Mogens Duus 168 sider i stort format, ca. 320 illustrationer. Jernbanen mellem Haderslev og Vojens blev påny meldt ”lukket” af Banedanmark i 2004, tre år efter det første mislykkede forsøg på at blive af med de to parallelle stykker rustent jern, der forbinder de to byer. Engang en jernbane. I ...more
276,00DKK  Incl. VAT
( 276,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. 1868 Fredericia-Århus 1893 Himmerlandsbanerne 1918 Sidste store jembanelov 1943 Køreplansindskrænkninger under 2. Verdenskrig Nye personvogn ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. 1844 Materiellet ved Altona-Kiel 1869 Randers-Aalborg banen åbner 1894 Provisorietiden slut - stor jembanelov 1919 Vigerslev-ulykken 1944 Jernb.sabot ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 3 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. I 1878 fik vi det første moderne sikkerhedssystem på de danske baner, da der indførtes linjebloksystem på Klampenborgbanen. Her bringes også en oversigt over ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. I 1879 kom den første ølvogn i brug i Danmark. Den fik snart følge af flere, og de ofte farvestrålende ølvogne var i mange år et markant indslag på jernbanen. ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. I 1880 overtog staten Det sjællandske Jernbaneselskab, som ellers siden 1847 havde stået for det meste af banedriften på Sjælland. John Poulsen fortæller om b ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 2 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. I ’06-udgaven behandles følgende emner: I 1881 indførtes dampvarme i tog på Sjælland. Til et typisk vinterbillede fra jernbanen hørte i mange år derefter pers ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. I Jernbanehistorisk Årbog ser en række jernbanehistoriske forfattere hvert år 25, 50, 75, 100 og 125 år tilbage på væsentlige begivenheder i dansk jern¬bane¬h ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 2 item(s) left
Jernbanehistorisk Årbog kigger tilbage på jernbanehistoriske begivenheder 25, 50, 100, 125 år før udgivelsesåret. 64 sider. Rigt illustreret. I 1883 overtog Sjællandske Statsbaner overfarten Korsør-Kiel fra Postvæsenet, samtidig med at man også overtog overfarten over Storebælt fra samme etat. Morte ...more
143,20DKK  Incl. VAT
( 143,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Mennesker og maskiner Strejftog VIII: Joen Jensens jernbanebilleder 128 sider med ca. 240 illustrationer, heraf mange i farver. bb 2007 Joen Jensen begyndte at fotografere jernbanemotiver i sidste halvdel af 1960'erne og hovedvægten i denne bog ligger i perioden 1968-1974, men der er også enkelte se ...more
239,20DKK  Incl. VAT
( 239,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Vi mødes under uret... - Glimt af Livet på Københavns Hovedbanegård gennem tiden af Morten F. Larsen, bb1994. 96 s. og 120 ill. omslag i farver. I sommeren 1994 afsluttedes den årelange renovering og modernisering af trafikhallen på Københavns Hovedbanegård. Siden åbningen i 1911 har banegården ...more
199,20DKK  Incl. VAT
( 199,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 2 item(s) left
Jernbanevognfabrikken Scandias første år under navnet "Hvide Mølle" 34 sider. Rigt illustreret.
100,00DKK  Incl. VAT
( 100,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
MotorMateriel 6: Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932 af Peter Christensen og John Poulsen 128 sider, A4, stift bind. Ca. 250 illustrationer, heraf en del i farve, ca. 30 HO-tegninger. MotorMateriel serien beskriver danske baners motorvogne og motorlokomotiver i teknologisk-historisk samme ...more
319,20DKK  Incl. VAT
( 319,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
Jernbanen i Aalborg gennem 125 år af stationschef Knud Erik Bendixen og Kurt Gudmundsen. bb1994. 120 s. og 156 ill., heraf 21 i farver. Omslag i farver. Bogen handler om Aalborg banegårds historie gennem 125 år. Den gamle station fra 1869 blev nedrevet kort efter århundredskiftet, men d ...more
239,20DKK  Incl. VAT
( 239,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
DRM 33 Genoptryk af "DSB Driftsmateriellet 1933" med alle tillæg. 608 sider med tegninger og data. En "bibel" for alle materiel-interesserede! DSB udgav gennem årene en række fortegnelser over det rullende materiel, med tekniske data og illustreret med tegninger. De blev kun udgivet til internt i ...more
399,20DKK  Incl. VAT
( 399,20DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left
DRM 33 Genoptryk af "DSB Driftsmateriellet 1941" med alle tillæg. 359 sider med tegninger og data. En "bibel" for alle materiel-interesserede! DSB udgav gennem årene en række fortegnelser over det rullende materiel, med tekniske data og illustreret med tegninger. De blev kun udgivet til internt i ...more
340,00DKK  Incl. VAT
( 340,00DKK  Excl. VAT )
excl. shipping
Availability: Only 1 item(s) left